Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem propis icon

Propis Soft


Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.
profi sistem propis icon

Obračun kamata


Najprecizniji program za obračun kamata, usklađen sa zakonskom regulativom
profi sistem propis icon

Javne nabavke


Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT koje, pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih nabavki, uz mogućnost pravnih konsultacija
profi sistem propis icon

Advokat lider


Program za kompletno kancelarijsko poslovanje advokatske kancelarije

VESTI >>
Mreža javnih predškolskih i školskih ustanova
U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2018 sa primenom od 27. marta 2018. god. objavljeni su: - Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola sa čijim početkom primene prestaje da važi Ured
Plata po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovama zdravstvene zaštite
Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl.
Pribavljanje, otuđenje, zakup i ustupanje iskorišćavanja nepokretnosti, stvari i drugih imovinskih prava u javnoj svojini
Nova Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pi
SVE VESTI
Predmdeti utuzenja
profi sistem - designed by scalateam