Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Evidencija klijenata i predmeta

U elektronskoj datoteci se nalazi registar svih Vaših klijenata sa njihovim generalijama (ime, adresa, odabir da li je klijent fizičko ili pravno lice, PIB, telefon, napomene…) Unosom osnovnih podataka o klijentu, otvara se elektronski karton klijenta gde možete dodati jedan ili više predmeta. Kreiranje predmeta podrazumeva mogućnost unosa od minimuma osnovnih podataka poput naziva predmeta pa do kompletnijih podataka kao što su vrsta predmeta, osnov ili bliže određenje, suprotna strana i njen status, poslovni broj predmeta, oznaka suda i ime sudije ali i interni podaci i oznake, napomene i drugo. Nakon formiranja predmeta unosom osnovnih podataka, možete kreirati dokumente i podneske ili u predmet kopirati ranije forimran dokument u vezi sa predmetom. Svoje obaveze i rokove u vezi sa predmetom možete evidentirati u polje Podsetnik, koje se nalazi u elektronskom predmetu i koji je simulacija klasičnog rokovnika sa alarmom obaveza.

 

Datoteka predmeta je osnovni modul i predstavlja direktan izvor informacija, bez dugotrajne pretrage. Svaki predmet je dostupan već sa početne strane, organizovan po azbučnom redu ili hronološki, kao i pretragom po nazivu, poslovnom broju itd. Sve aktivnosti u Advokat Lider-u koje podrazumevaju naplatu vašeg honorara,kao što su kreiranje podnesaka i rokovnika za ročišta ili neku drugu aktivnost, već u samom predmetu možete putem modula Honorar Menadžer evidentirati i povezati sa advokatskom tarifom. Ovakav način unosa obrade i čuvanja vaših podataka omogućava Vam brz i efikasan pristup i rad sa predmetima bez duge i mukotrpne ručne pretrage papirologije kojom ste inače opterećeni u svakodnevnom poslu, a pritom koristeći lap top uređaj podaci bi Vam bili dostupni gde god da se nađete, što vam omogućuje komunikaciju sa svakom strankom i van kancelarije.
 

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam