Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Baza modela, obrazaca i podnesaka

Koristeći svoju ličnu i jedinstvenu bazu modela koju ste prilagodili svom načinu rada, obezbedićete sebi brz i efikasan rad sa strankama u poslovima ugovaranja, osećajući se sigurno, jer znate da u svakom trenutku imate mogućnost da u najkraćem roku od svega nekoliko minuta, prostim popunjavanjem svojih modela, možete ispuniti potrebe i najzahtevnije stranke.

Obimna i sveobuhvatna datoteka modela ugovora, obrazaca i podnesaka, sistematizovana prema svim oblastima prava i prilagođena specifičnim potrebama advokata u vršenju različitih aktivnosti tokom rada, nalazi se u bazi i konstantno se dopunjuje i usklađuje sa tekućim izmenama važećih propisa. Takvu bazu modela možete prilagoditi vašim potrebama, zahtevima i navikama, dodavanjem i kreiranjem vaših modela koje koristite, i na taj način dobijate svoju ličnu jedinstvenu bazu modela, obrazaca, ugovora i podnesaka.

U početnim postavkama možete postaviti vaš logo u vidu zaglavlja ili podnožja dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft word-u ili nekom drugom programu za rad sa tekstom. Svaki model možete popuniti i snimiti direktno u predmet, sa opcijom dodavanja advokatske tarife i honorara.
 

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam