Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Honorar menadžer

Kako bi što sigurnije i jednostavnije naplatili potraživanja za svoj rad, zastupanja i usluge koje ste pružili klijentima, ADVOKAT LIDER će Vam u tome veoma pomoći. Osim kvalitetnijom evidencijom honorara koji ostvarujete, možete voditi i evidenciju naplate, što smanjuje eventualnu mogućnost nesporazuma sa klijentima i pospešuje naplatu, a sa aspekta svakog predmeta u zavisnosti od unosa imate već pripremljen troškovnik.

Izrada ugovora, sastavljanje podnesaka, izlasci na ročišta ili druge aktivnosti u vezi sa predmetom, sadrže opciju dodavanja pripadajuće advokatske tarife i honorara, što kao celina čini jedinstveni honorar menadžer. To znači da možete da vršite evidenciju uplata klijenata, kao i da pogledate otvorene stavke. Takođe možete da izdajete račune i imate evidenciju istih.


Honorar menadžer Vam pruža mogućnost da jednostavnim štampanjem na završnom ročištu odmah imate gotov troškovnik.


Iako je nećete svakodnevno koristiti, sigurno ćete posebno ceniti opciju koja Vam omogućuje da kad god poželite možete znati koliko vam ko duguje i koji iznos naplate možete očekivati po pravosnažnosti presude.

Honorar menadžer podržava štampanje svih lista vašeg honorara po predmetu ili klijentu. Možete štampati obaveze koje klijent ima prema vama, tj. listu vašeg honorara,  i to po klijentu, predmetu, vrsti podneska (dokumenata) i datumu radnje.

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam