Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Pretraga podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se naći po nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internim oznakama, statusu itd. Advokat lider je prilagođen načinu rada advokata, gde je dat poseban naglasak na jednostavnost korišćenja i brzini rada. U cilju što efikasnijeg rada u advokat lideru, početna strana je podeljena na četiri celine:
- Baza modela podeljena po oblastima sa pretragom po nazivu

- Rokovnik sa listom obaveza izborom datuma

- Svi klijenti poređani po abecednom redu sa pretragom po nazivu i naprednom pretragom po drugim kriterijumima


- Svi predmeti poređani hronološki ili po broju predmeta, sa brzom pretragom po nazivu ili broju, uz dostupnu naprednu pretragu po ostalim kriterijumima. Poslednji kreirani predmeti su odmah uočljivi i nalaze se na naslovnoj strani, gde je omogućen brz ulazak u kompletan dosije predmeta.
 

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam