Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Kancelarija uvek sa vama

Advokat lider može funkcionisati i u online režimu rada. Server iz Vaše kancelarije gde se nalazi kompletna baza, najsavremenijim sistemima komunikacije može biti povezan i sa vašim računarima koji su u pokretu ili udaljeni. Na taj način su vam dostupni svi predmeti i kompletna kancelarija, gde god se vi nalazili i svaka njihova izmena ili dodavanje je odmah vidljivo kolegama u samoj kancelariji. Ovakav način rada ne zahteva nabavku skupe opreme i posebna ulaganja, a sigurnost vaših klijenata je zagarantovana, obzirom da su svi podaci kod vas u kancelariji i dostupni samo vama.

Ažuriranje verzije programa kao i dopuna baze modela je automatsko (neophodna internet konekcija) i dešava se prilikom pokretanja programa.

Advokat lider sadrži veoma siguran sistem bezbedonosnog arhiviranja podataka.

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam