Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Statistika

Statistički izveštaji i njihova analiza mogu u velikoj meri da unaprede Vaše poslovanje. U svakom trenutku moguće je napraviti statistiku poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, po sudiji, sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim predmetima i mnogo drugih opcija. Kod poslovanja sa klijentima pravnim licima, koji imaju veliki broj predmeta, u modulu statistika uvek su dostupni izveštaji o stanju, kretanju i realizaciji predmeta.

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam