Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Tarife takse i adresari

U Advokat lider-u Vam je dostupna ažurna baza svih sudova u Srbiji sa nadležnostima, adresama i telefonima. Takođe nalazi se baza svih advokata, sudskih tumača i sudskih veštaka na teritoriji Republike Srbije, sa dostupnim podacima o njima.
Svi podaci su ažurni i usklađuju se sa regulativom.

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Tarife takse i adresari
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam