Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Advokat Lider

Kalkulator sudskih taksi

Kalkulator sudskih taksi - Namenjen za obračun sudskih taksi, usklađen sa važećim Zakonom o sudskim taksama (“Sl. glasnik RS” br. 28/94, 53/95….i 106/2015). Sadrži precizne obračune u skladu sa važećim zakonima gde su obračuni mogući po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama. U par koraka, odabirom vrste postupka, konkretnog podneska, odluka ili radnje za koju se plaća taksa. Moguć je obračun taksi prema vrsti nadležnog suda, kao i izbor između nadležnog suda ili javnog izvršitelja - kada je u pitanju izvršni postupak.

Evidencija klijenata i predmeta
Pretraga podataka
Statistika
Kancelarija uvek sa vama
Baza modela, obrazaca i podnesaka
Rokovnik - termin kalendar
Honorar menadžer
Kalkulator sudskih taksi
Cenovnik - Kontakt
profi sistem - designed by scalateam