Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 86/2015, objavljeno je nekoliko pravilnika koji se primenjuju od 15. oktobra 2015. god:
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 86/2015, objavljeni su: Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015), koja se primenjuje od 15. oktobra 2015. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 86/2015, objavljeni su: Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
profi sistem
Detaljnije
Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015), primenjuje se od 4. novembra 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015) primenjuje se od 3. februara 2016. god.
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015), primenjuje se od 4. novembra 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 81/2015, objavljeno je više propisa kojima se preciziraju odredbe u vezi sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", broj 36/2015), čija primena počinje nakon 29. aprila 2016. god.
profi sistem
Detaljnije
Novi Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 80/2015), primenjuje se od 29. septembra 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 78/2015 objavljena je Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva, koja stupa na snagu 19. septembra 2015. god.
profi sistem - designed by scalateam