Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2015), primenjuje se od 4. septembra 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 79/2015 objavljena je Odluka o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine. Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2016. godine iznosi 121
profi sistem
Detaljnije
Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je svojom Odlukom broj IUz-479/2014 („Sl. glasnik RS“, br. 61/15) da odredbe članova 30. i 36. Zakona o političkim strankama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009)
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 60/2015 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci koji se primenjuje od 16. jula 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 58/2015) primenjuje se od 30. juna 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 22/2015 objavljeno je više podzakonsih akata koji su u vezi sa planiranjem i izgradnjom objekata, odnosno izmenama Zakona o planiranju i izgradnji.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015) koji se primenjuje od 28. februara 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
1. januara 2015. god. počela je primena novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
Novi Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014), osim pojedinih odredbi primenjuje se od 30. decembra 2014. god.
profi sistem - designed by scalateam