Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 60/2015 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci koji se primenjuje od 16. jula 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 58/2015) primenjuje se od 30. juna 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 22/2015 objavljeno je više podzakonsih akata koji su u vezi sa planiranjem i izgradnjom objekata, odnosno izmenama Zakona o planiranju i izgradnji.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015) koji se primenjuje od 28. februara 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
1. januara 2015. god. počela je primena novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
Novi Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014), osim pojedinih odredbi primenjuje se od 30. decembra 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 145/2014 sa primenom od 30. decembra 2014. god. objavljeni su: – Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji,...
profi sistem
Detaljnije
Zakonom o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 142/2014) koji se primenjuje od 2. januara 2015. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakonom o izmeni Zakona o legalizaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 117/14), koji se primenjuje od 30. oktobra 2014. god. produžen rok za dostavljanje dokumentacije za legalizaciju objekata za 6 meseci, odnosno do 1. maja 2015. god.
profi sistem - designed by scalateam