Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Počela primena novog Zakona o prekršajima Novi Zakon o prekršajima objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 65/2013, počeo je da se primenjuje 1. marta 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
Prаvilnik je objаvljen u "Sl. glаsniku RS", broj 23/2014 od 26. februаrа 2014. god. NАPOMENА: Ovаj prаvilnik se primenjuje od 6. mаrtа 2014. god. Člаn 1. Аdvokаt koji je postаvljen zа brаniocа po službenoj dužnosti u krivičnom postupku imа prаvo...
profi sistem
Detaljnije
Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi drugačije uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je na snagu 1. januara 2014. godine.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2014 objavljeno je Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 8/2014 objavljeni su: Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 8/2014), koji se primenjuje od 1. februara 2014. godine
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2014), sa primenom od 1. februara 2014. god. obajavljeni su: Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), ...
profi sistem
Detaljnije
Uredba o privremenom finansiranju javnih servisa („Sl. glasnik RS“, br. 6/2014), primenjuju se od 24. januara 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 2/2014, objavljen je novi Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije, koji se primenjuje od 1. januara 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku Repubike Srbije“, br. 108/2013,objavljeno je nekoliko zakona a koji se odnose na zarade zapslenih u javnom sektoru
profi sistem - designed by scalateam