Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmeni Zakona o sudijama („Sl. glasnik RS“, br. 117/14), koji se primenjuje od 30. oktobra 2014. god. propisuje da sada sudiji u svakom slučaju bez obzira na godine staža osguranja prestaje radni vek sa 65 godina života po sili zakona.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 116/14 objavljeni su: – Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava; – Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
profi sistem
Detaljnije
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 99/2014), koji se primenjuje od 19. septembra 2014. god. osim ostalog, pokušava da se malo uvede red u sticanje titule doktora nauka.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 99/2014, sa primenom od 19. septembra 2014. god. objavljeni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 99/2014), donosi neka preciziranja u vezi vrednovanja „minulog rada“ kod obračuna zarada u ustanovama.
profi sistem
Detaljnije
Novi Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014), primenjuje se od 1. septembra 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
Novi Zakon o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 93/14), primenjuje se od 1. septembra 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 83/14 sa primenom od 13. avgusta 2014. god. objavljeni su: Zakon o javnom informisanju i medijima Zakon o elektronskim medijima Zakon o javnim medijskim servisima
profi sistem
Detaljnije
Novi Zakon o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 83/14), primenjuje se od 13. avgusta 2014. god.
profi sistem - designed by scalateam