Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je svojom Odlukom broj IUz-367/2013 („Sl. glasnik RS“, br. 98/2016) da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS”, br. 65/2013 i 13/2016) nisu u saglasnosti sa Ustavom i da iste prestaju da važe dan
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 objavljeno je nekoliko propisa iz krivične materije, odnosno postupaka:
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 sa primenom od 2. decembra 2016. god. objavljeni su: je nekoliko propisa iz krivične materije, odnosno postupaka:
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2016 objavljeno je Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 88/2016).
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2016 objavljen je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuje od 1. novembra 2016. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 83/2016) primenjuje se od 1. januara 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je svojom Odlukom IUz-244/2015 („Sl. glasnik RS“, br. 81/16) da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15) nisu u saglasnosti sa
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 80/2016) primenjuje se od 1. januara 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Novi Javnobeležnički poslovnik („Sl. glasnik RS“, br. 62/2016) primenjuje se od 21. jula 2016. god.
profi sistem - designed by scalateam