Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Usvojen je Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) koji se primenjuje od 1. juna 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) primenjuje se od 8. juna 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) primenjuje se od 8. juna 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 objavljeni su: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se primenjuje od 1. juna 2018. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 36/2018 objavljeno je više zakona koji se odnose na oblasti odbrane i bezbednosti:
profi sistem
Detaljnije
Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 28/2018.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 24/2018 objavljeni su: • Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. septembra 2018. god; • Zakon o azilu i privremenoj zaštiti koji se primenjuje od 4. juna 2018. god;...
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) primenjuje se od 3. aprila 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2018 sa primenom od 27. marta 2018. god. objavljeni su: - Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola sa čijim početkom primene prestaje da važi Ured
profi sistem - designed by scalateam