Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 28/2018.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 24/2018 objavljeni su: • Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. septembra 2018. god; • Zakon o azilu i privremenoj zaštiti koji se primenjuje od 4. juna 2018. god;...
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) primenjuje se od 3. aprila 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2018 sa primenom od 27. marta 2018. god. objavljeni su: - Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola sa čijim početkom primene prestaje da važi Ured
profi sistem
Detaljnije
Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl.
profi sistem
Detaljnije
Nova Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pi
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o Penzionerskoj kartici („Sl. glasnik RS“, br. 11/2018) primenjuje se od 17. februara 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7/2018) primenjuje se od 3. februara 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 112/2017 objavljen je Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 112/2017) koji se primenjuje od 16. decembra 2017. god.
profi sistem - designed by scalateam