Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013), koji se primenjuje od 7. decembra 2013. god. a kojim je predviđen izuzetak od redovnog usklađivanja penzija u 2014., 2015. i 2016. god.
profi sistem
Detaljnije
Odluka Ustavnog suda broj IUz-101/2013 („Sl. glasnik RS“, br. 109/2013), koja se primenjuje od 11. decembra 2013. god. a odnosi se na Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 99/2011-dr.zakon)
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku Republike Srbije“, br. 108/2013, a u vezi obezbeđenja budžeta za narednu godinu, objavljene su izmene poreskih zakona: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana - Zakon o izmenama Zakona o PDV-u
profi sistem - designed by scalateam