Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi drugačije uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je na snagu 1. januara 2014. godine.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2014 objavljeno je Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 8/2014 objavljeni su: Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 8/2014), koji se primenjuje od 1. februara 2014. godine
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2014), sa primenom od 1. februara 2014. god. obajavljeni su: Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), ...
profi sistem
Detaljnije
Uredba o privremenom finansiranju javnih servisa („Sl. glasnik RS“, br. 6/2014), primenjuju se od 24. januara 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 2/2014, objavljen je novi Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije, koji se primenjuje od 1. januara 2014. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku Repubike Srbije“, br. 108/2013,objavljeno je nekoliko zakona a koji se odnose na zarade zapslenih u javnom sektoru
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013), koji se primenjuje od 7. decembra 2013. god. a kojim je predviđen izuzetak od redovnog usklađivanja penzija u 2014., 2015. i 2016. god.
profi sistem
Detaljnije
Odluka Ustavnog suda broj IUz-101/2013 („Sl. glasnik RS“, br. 109/2013), koja se primenjuje od 11. decembra 2013. god. a odnosi se na Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 99/2011-dr.zakon)
profi sistem - designed by scalateam