Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 47/2018 sa primenom od 28. juna 2018. god. objavljeni su: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina,
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018) primenjuje se od 9. juna 2018. god., dok se u stvari većina izmena primenjuje od 1. oktobra 2018. god. a neke čak od 1. januara 2022. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018) primenjuje se od 1. januara 2019. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 44/2018 objavljeni su: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije koji se primenjuje od 9. juna 2018. god;
profi sistem
Detaljnije
Usvojen je Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) koji se primenjuje od 1. juna 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) primenjuje se od 8. juna 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) primenjuje se od 8. juna 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 objavljeni su: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se primenjuje od 1. juna 2018. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 36/2018 objavljeno je više zakona koji se odnose na oblasti odbrane i bezbednosti:
profi sistem - designed by scalateam