Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS”, br. 56/2017 objavljena je Odluka o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta kojom su promenjeni rokovi, pa tako sada je rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju
profi sistem
Detaljnije
Novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) koji se primenjuje od 20. maja 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) primenjuje se od 27. maja 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja („Sl. glasnik RS“, br. 44/2017) primenjuje se od 17. maja 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 107/2016 objavljeno je više propisa koji se, neposredno ili posredno, tiču funkcionisanja budžetskog sisitema Republike Srbije, a koji se primenjuju od 1. januara 2017. god:
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljeno je više propisa koji se odnose na fiskalne prihode i njihovu naplatu:
profi sistem
Detaljnije
Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) primenjuje se od 6. juna 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o upravljanju aerodromima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) primenjuje se od 31. decembra 2016. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) primenjuje se od 31. decembra 2016. god.
profi sistem - designed by scalateam