Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) primenjuje se od 25. decembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 ) primenjuje se od 25. decembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) primenjuje se od 1. jula 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeno je Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju u vezi značenja termina „prelaz potraživanja ili obaveze“.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 98/2017 objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti koja se primenjuje od 4. novembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2017 sa primenom od 27. oktobra 2017. god. objavljeni su: • Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu; • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017) primenjuje se od 27. oktobra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2017 objavljeno je Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koji se primenjuju počev od utvrđivanja prava za oktobar 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 sa primenom od 7. oktobra 2017. god. objavljeni su: - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
profi sistem - designed by scalateam