Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje („Sl. glasnik RS“, br. 73/2018) primenjuje se od 7. oktobra 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 73/2018 objavljeno je Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o obustavi od izvršenja dela Bližih kriterijuma za zaključivanje ugovora o radu nastavnika nakon 65. godine života a koje se primenjuje od 29. septembra 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 69/2018 objavljena je Odluka o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasnik RS“, br. 57/2018 sa primenom od 2. avgusta 2018. god. objavljeni su: • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).
profi sistem
Detaljnije
Novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) primenjuje se od 27. jula 2018. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 59/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura, koji se primenjuje od
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 50/2018 objavljeni su: • Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji se primenjuje nakon 7. januara 2019. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 50/2018 objavljeni su: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji se primenjuje od 1. jula 2018. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 50/2018 objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji se primenjuju od 1. jula 2018. god.
profi sistem - designed by scalateam