Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Novi broj časopisa “Bilten Javnih nabavki” – br. 8

Časopis predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

Bilten Javnih nabavki je pokušaj rešavanja najvećih nedoumica kako naručioca, tako i ponuđača, do kojih je redakcija došla dajući odgovor na preko 10.000 pitanja korisnika programa “Propis Soft – Specijal Javne nabavke”, odnosno rešavajući praktične probleme u oblasti javnih nabavki, kao i na osnovu sugestija i zahteva naših čitalaca.

 

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo:

Novi, 8. broj časopisa „Bilten Javnih nabavki“

-Periodično stručno izdanje za sprovođenje postupaka javnih nabavki-

 

Ekskluzivno samo u ovom broju za Vas istražujemo šta će doneti novi ZJN! Pre zvaničnog predloga zakona, možete samo u časopisu „Bilten Javnih nabavki“ da se upoznate sa nekim od najznačajnih instituta, njihovim razvojem kroz vreme kao i novinama u postupcima nabavki ali i zaštite prava, koje će taj novi zakon doneti. Zakon o javnim nabavkama će implementirati i sasvim nove terminologije i pojmovne aparature koja će svakako uticati na brzinu prihvatanja, pravilnog shvatanja i primene novih odredaba.  

Kako je donošenje novog Zakona o javnim nabavkama u velikoj meri usporeno, iako postoji nezvanična radna verzija, isti će najverovatnije biti usvojen tek na jesen. Čitanjem obrađenih tema moći ćete da se na vreme spremite za predstojeće dosta obimne promene u oblasti javnih nabavki.

SADRŽAJ NOVOG BILTENA:

• Skrećemo pažnju – Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. god.


• Tema broja: “Postupci javnih nabavki u svetlu očekivanog novog Zakona o javnim nabavkama” - Stevan Radunović.

• Komentari:


-“Istorijski razvoj direktiva EU u oblasti pravne zaštite” - Branislav Cvetković.

-“Zaštita integriteta postupka kroz zakonsku regulativu, Direktivu EU i praksu nadležnih organa” – Nikola Aleksić,

-“Nedostaci sredstva obezbeđenja i (ne)formalni nedostaci kao osnov za odbijanje ponude” – Marko Marjanović


• Ekskluzivno (samo u Biltenu JN): Najbitniji stavovi Republičke komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava.

• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja.

Stručni radovi objavljeni u novom broju časopisa pojasniće Vam najbitnije novine: – kako će se određivati pragovi za postupke nabavki, koji su to novi postupci javnih nabavki, a kako će izgledati postojeći (otvoreni i JNMV) sa određenim izmenama? Kako će se računati rokovi u postupcima javnih nabavki i zaštite prava, i na koji način će se povećati ekonomičnost i efikasnost.
Radi što detaljnijeg pojašnjenja, i celokupnog uvida, prikazan je i istorijski razvoj instituta zahteva za zaštitu prava, nedostaci postojećeg i novine u cilju usklađivanja sa Direktivama EU, pre svega suspenzivnog dejstva zahteva, a sve ovo u cilju lakše primene novina i uspešnog sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Usaglašavanje sa Evropskim zakonodavstvom i Direktivama, postupno se vrši u svim segmentima našeg pravnog sistema, pa tako i zakona koji posredno ili neposredno imaju uticaj na postupke javnih nabavki, a što će konačno biti učinjeno i sa samim ZJN. 

 

Preuzmite narudžbenicu

 

 

profi sistem - designed by scalateam