Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Specijal Javne nabavke

Modeli-obrasci

Vrste postupka:
-Otvoreni postupak
-Restriktivni postupak
-Kvalifikacioni postupak
-Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
-Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
-Javne nabavke male vrednosti
-Okvirni sporazum
-Konkurentni dijalog


Faze postupka:
-Pokretanje postupka
-Oglasi
-Konkursna dokumentacija
-Otvaranje ponuda
-Pregovaranje
-Odbijanje ponude
-Dodela ugovora
-Obustava postupka
-Ugovor o javnoj nabavki
-Zaštita prava

Model se može preuzeti iz programa i snimiti bilo gde na računaru uz pomoć opcije Preuzmi koja je sastavni deo radnog panela svakog otvorenog modela. Ovim je omogućeno da sami izvršite prilagođavanje ponuđenog modela i popunite isti. Takođe, preuzeti dokument možete štampati, prilagođavati ćiriličnom ili latiničnom pismu ili vršiti pretragu po ključnoj reči u okviru istog.

Pravne konsultacije u vezi sa nedoumicama i specificnim situacijama oko primene zakona
Modeli-obrasci
Službena mišljenja
Propisi Alarm
Ažuriranje i usklađivanje sa izmenama zakona
Odgovori na pitanja
Bilten Javnih nabavki
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam