Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Specijal Javne nabavke

Službena mišljenja

Ovaj deo Specijala javne nabavke podrazumeva sledeće dokumente:
- Zvanična mišljenja, objašnjenja i uputstva Uprave za javne nabavke;
- Načelne prave stavove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i;
- Stavove Republičke komisije zauzeti u odlukama u pojedinačnim postupcima zaštite prava - opcija sa potpunom jedistvenim sadržajem, koja podrazumeva najvažnija obrazloženja odluka RK sa autorskim izvodima (nalik sentencama iz sudske prakse). Iako se radi o pojedinačnim postupcima, ovi stavovi jasno ukazuju kako postupati u brojnim sličnim situacijama na koje naručioci nailaze tokom sprovođenja postupaka.

Pravne konsultacije u vezi sa nedoumicama i specificnim situacijama oko primene zakona
Modeli-obrasci
Službena mišljenja
Propisi Alarm
Ažuriranje i usklađivanje sa izmenama zakona
Odgovori na pitanja
Bilten Javnih nabavki
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam