Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Profi Obračun Kamata V6Najnovija verzija sa brojnim unapređenjima, novim opcijama i vrstama obračuna

Sve vrste kamatnih stopa

- Zakonska zatezna kamata
- Revalorizacija
- Strana valuta – stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na €, $, CHF kao i domicilne kamatne stope od 1988. godine za DEM
- Kamata na osnovu eskontne stope Narodne banke Srbije
- Kamata na neblagovremena plaćanja javnih prihoda
- Ugovorna kamata
- Bankarski anuiteti

Detaljnije
Metode obračuna i sugerisani način obračuna

- Prosta, konformna ili kombinovana
- Prenos glavnice kod kombinovane metode (sa pripisom kamate i bez pripisa kamate)
- Redosled namirenja (način otplate)
- Kalendarske metode obračunavanja: Engleska, Nemačka i Francuska
- Način obračunavanja za negativnu stopu kod revalorizacije
- Primena stopa aritmetičke sredine stope rasta cena i stope NBS
- Primena RC stopa do 03.07.1993. godine
- Preporučene postavke pri odabiru metoda  skladu sa unetim stavkama zaduženja i uplata

Detaljnije
Dodatne opcije

- Formiranje Vaše baze kamatnih stopa i različite opcije usklađivanja
- Arhiviranje i editovanje obračuna
- Izrada obračuna sa više zaduženja
- Štampanje obračuna sa svim podacima o obračunu i bitnim informacijama
- Sigurnost u radu

Detaljnije
Štampanje i arhiva

Nakon izvršenog obračuna isti možete snimiti u arhivu programa, izvezete u vidu dokumenta na Vašem računaru ili odštampati.
Odštampani obračun je u obliku koji sudski veštaci podnose sudu.

Detaljnije
Tumačenja i uputstva

Ova funkcija sadrži bazu propisa, sudske prakse, službenih mišljenja i tumačenja a koja može biti od koristi u svakodnevnom radu u programu tj. kada imate neku nedoumicu. Odabir tekstova vrši naš pravni tim.

Detaljnije
Kamatne stope i ažuriranje

- prikaz, izmena i internet ažuriranje kamatnih stopa.
- ažuriranje podrazumeva preuzimanje: novih kamatnih stopa, naprednijih verzija programa, i verzija na osnovu izmena u zakonskoj regulativi.
- formiranje svoje baze stopa na dnevnom, mesečnom ili godišnjem nivou

Detaljnije
Cenovnik

Cenovnik programskog paketa Profi Obračun Kamata v5 sa tehničkim zahtevima za korišćenje programa.

 

 

Detaljnije
profi sistem - designed by scalateam