Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Profi Obračun Kamata V6

Metode obračuna i sugerisani način obračuna

- Metode obračuna: prosta, konformna ili kombinovana (u slučaju Stope zatezne kamate i Neblagovremenih plaćanja javnih prihoda)
- Prenos glavnice (samo u slučaju kombinovane metode): sa pripisom kamate i bez pripisa kamate
- Redosled namirenja (način otplate): kamata pa glavnica, glavnica pa kamata, kombinovana (u slučaju Neblagovremenih plaćanja javnih prihoda) i otplata glavnice bez kamate.
- Kalendarske metode obračunavanja: Engleska, Nemačka i Francuska.
- Način obračunavanja za negativnu stopu: sa obračunom kamate i bez (isključivo kod Revalorizacije)
- Opciona primena stope u skladu sa čl.4 Zakona o zateznoj kamati (2001 – 2012) - aritmetička sredina stope rasta cena i stope NBS (isključivo kod Stope zatezne kamate)
- Primena stopa do 03.07.1993.: primena stopa RC i bez primene stopa RC (isključivo kod Stope zatezne kamate)
- U zavisnosti od toga šta ste uneli od podataka u prvom koraku u sledećem koraku dobijate preporučene postavke koje su u skladu sa propisima i praksom. Uprkos tome omogućen je i slobodan izbor metoda.

Sve vrste kamatnih stopa
Metode obračuna i sugerisani način obračuna
Dodatne opcije
Štampanje i arhiva
Tumačenja i uputstva
Kamatne stope i ažuriranje
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam