Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Profi Obračun Kamata V5

Štampanje

Nakon obračuna isti možete snimiti direktno u arhivu programa. Omogućen unos dodatnih podataka u vidu naziva dužnika i poverioca a na raspolaganju je, između ostalog i unos interne oznake obzirom za potrebe lakše pretrage u arhivi.

Za potrebe štampe obračuna nije neophodno unositi ništa od dodatnih podataka. Izvoz obračuna omogućen kroz opciju štampe te se obračun može izmestiti na računar u formatima: excel, word, pdf.

Odštampani obračun je u obliku koji sudski veštaci podnose sudu.

Sve vrste kamatnih stopa
Metode obračuna i sugerisani način obračuna
Dodatne opcije
Štampanje
Dokumenta
Kamatne stope i ažuriranje
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam