Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Profi Obračun Kamata V6

Kamatne stope i ažuriranje

Kamatne stope su prikazane tabelarno i automatski se ažuriraju prilikom pokretanja programa putem interneta. Pored internet ažuriranja omogućeno je i ručno ažuriranje ovih podataka za slučaj kada nije moguća internet konekcija. U tom slučaju je neophodno svaku tabelu posebno dopuniti novim podacima.
Pored toga u delu programa namenjenog za stope omogućeno je formiranje max 10 tabela sa proizvoljnim stopama za potrebe obračuna kamate. Ove tabele ne podležu ažuriranju putem interneta i moguće je vršiti unos i izmenu podataka isključivo ručno.

Automatsko ažuriranje programa prilikom pokretanja je podešeno instalacijom programa ali se može isključiti naknadno u okviru programskih podešavanja. Ne preporučujemo isključivanje ove opcije ali je svakako moguće. U tom slučaju je neophodno da se ručno pokrene internet ažuriranjeu okviru odeljka namenjenog za stope ili da se one ručno unesu.

Sve vrste kamatnih stopa
Metode obračuna i sugerisani način obračuna
Dodatne opcije
Štampanje i arhiva
Tumačenja i uputstva
Kamatne stope i ažuriranje
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam