Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Profi Sistem Com

Olakšana primena propisa, sa svakog računara, uz našu podršku, pružaju Vam sigurnost u poslovanju. Jer mi pratimo propise za Vas!

Uspešan rad na tržištu zahteva i dobro poznavanje zakonskog okvira u kome se radi.
Firma Profi sistem, bavi se već deceniju izradom softverskih rešenja za kvalitetno praćenje propisa iz čitavog našeg zakonodavstva, kao i za njihovu primenu, a sve to u cilju da omogući svojim kiljentima sigurnost u poslovanju.
Softverski proizvodi Profi sistema nalaze se u hiljadama kompjutera i olakšavaju poslovanje i aktivnosti mnogih kompanija, institucija i advokatskih kancelarija u Srbiji.

Višegodišnje aktivnosti Profi sistema obeležene su stalnim unapređivanjem i širenjem usluge koju pružamo klijentima kao i saradnjom sa svim relevantnim institucijama u Srbiji  i priznatim ekspertima iz oblasti prava i ekonomije, kako bi softverska rešenja koja nudimo svojim korisnicima bila ažurna i u svakom trenutku korisna i primenljiva.


Na tržište softverskih rešenja Profi sistem je izašao 2002. godine sa softverom za primenu propisa Propis Soft.

Prednost tog sistema u odnosu na softvere već prisutne na tržištu Srbije bila je ta što je napravljen na osnovu iskustava i uspešnih rešenja primenjivanih i u velikim sistemima, kao što je USS Srbija. Propis Soft je izuzetno lak za korišćenje, a kreatori iz Profi Sistema učinili su ga i najbržim i najbezbednijim na tržištu.

Izuzetno brze pretrage, jednostavan rad sa tekstovima i kvalitetna baza propisa nailaze na odobravanje od strane korisnika. Za samu bazu propisa je bio zadužen tim pravnika okupljen oko Profi sistema.  

Želeći da što više izađe u susret potrebama svojih klijenata, Profi  sistem je konstantno radio na usavršavanju svojih rešenja i prvi “proizvod” Propisi Soft doživeo je u 2011. i svoju petu, unapređenu verziju.

Izlazeći u susret potrebama klijenata za bržim i lakšim praćenjem propisa, Profi Sistem razvio je on-line verziju Propis Softa kojoj se može pristupiti sa bilo kog računara. Ova verzija je oslonjena samo na  resurse interneta i za nju nije potreban nikakav dodatni uređaj niti postoje neka ograničenja u broju pristupa ili skinutim podacima.

Jedna od inovacija Propis softa je Propis Alarm, odnosno  sistem individualizovanog praćenja propisa iz oblasti od interesa za svakog pojedinačnog klijenta. Sve izmene i novine zakona, sa pripadajućim podzakonskim aktima, novom sudskom praksom, pravnim mišljenima, sa komentarima i izmenama u obrascima i modelima se alarmiraju u posebnoj rubrici pravne baze.

Osim softvera za primenu propisa 2003. Profi Soft je promovisao Profi rokovnik na računaru, namenjen pre svega advokatima, ali i svim pravnicima koji imaju potrebu da vode kvalitetnu evidenciju svojih premeta i klijenata. Dve godine kasnije program je unapređen i napravljen je da automatizuje kompletan rad advokatske kancelarije, kao prvi korak u stvaranju elektronske advokatske kancelarije, što je jedini projekat takve vrste u Srbiji. Ovim programom Profi Sistem započeo je projekat Elektronska advokatska kancelarija koja je počela da funkcioniše tri godine kasnije (2006.).


Istovremeno, Profi sistem izrađuje kompletan softverski sistem za Centre za socijalni rad; do juna naredne godine (2004.) ovaj sistem prihvataju Centri iz 34 grada u Srbiji. Dve godine kasnije urađen je i prvi sistem kadrovske evidencije zdravstvenih centara .

Te godine, 2004, Profi Sistem izlazi na tržište sa prvom verzijom programa za obračun kamata koji sadrži kompletnu bazu kamatnih stopa od 1994. godine. U periodu od godinu dana taj program se unapređuje u saradnji sa korisnicima, kako bi više odgovarao njihovim potrebama.

Sistem je dodatno unapređen u saradnji sa Narodnom Bankom Srbije i Udruženjem sudskih veštaka da bi 2007. bila promovisana treća verzija u kojoj se, pored najnovijih softverskih rešenja koja čine program izuzetno brzim i jednostavnim za rad, prvi put uvode nove vrste obračuna.

Evidencije obračuna i dužnika postaju sastavni deo programa. Dobre reakcije na tržištu navode Profi Sistem da iz ove verzije razvije poseban sistem Profi Obračun Potraživanja, što je Sistem za kompletno praćenje dužnika koji koriste veliki sistemi.

Profi sistem je 2005. godine napravio Program za registraciju privrednih subjekata što je bio odgovor na novi Zakon o privrednim društvima u cilju da pomogne pravnim subjektima oko obavezne preregistracije.

Profi Sistem 2010. godine pokreće Pravni portal namenjen pre svega međusobnoj komunikaciji ljudi iz oblasti svih grana prava i osniva redakciju koja prati aktuelne teme, obrađuje ih, podstiče kolege na komunikaciju i uključuje posetioce portala i druge stručnjake iz pravne oblasti.

Profi Sistem pripremio je i dva specijalna izdanja: Specijal javne nabavke i Specijal stečaj koji sadrže kompletno zakonodavstvo, kao i sve ono što je potrebno za postupanje u tim oblastima.

Izlazeći u susret klijentima iz advokatske branše, Profi Sistem kreirao je programski paket Advokat lider koji objedinjuje kompletno funkcionisanje savremene advokatske kancelarije i ima za cilj da u potpunosti automatizuje rad sa mnogo podataka, predmeta, klijenata, dokumenata i da na provereno siguran način podigne efikasnost advokatske kancelarije. Privode se kraju i projekti prilagođavanja programskih paketa uskoprofilisanim delatnostima i potrebama u skladu sa opštim svetskim trendom prilagođavanja programa navikama i potrebama krajnjeg korisnika.

Ulazak u drugu deceniju svog postojanja Profi Sistem dočekuje kao lider u inovacijama u oblasti izrade i primene softvera za praćenje zakona i ostalih propisa uopšte. Takvu pozicija Profi Sistem održava stalnim unapređivanjem i povećavanjem obima svojih aktivnosti. Profi Sistem je zadržao sve osobine domaćinskog odnosa prema poslu i korisnik ostaje uvek na prvom mestu. Mlad i stručan tim Profi Sistema uvek je dostupan i na usluzi korisnicima, kako bi svi problemi i nedoumice bili blagovremeno i kvalitetno rešeni.
 
Profi Sistem je otišao i korak dalje u pružanju usluga i svojim korisnicima omogućio i besplatne konsultacije za pravne nedoumice, odnosno mogućnost da se za svaki problem, koji se tiče primene i tumačenja propisa, mogu obratiti pravnom timu; time je obezbedio pravnu sigurnost u poslovanju svojih korisnika. Efikasna rešenja, inovativnost, bezbednost klijenata i profesionalan pristup poslu temelji su na kojima Profi Sistem nastavlja da gradi svoju poziciju i u narednim decenijama.


Hronologija projekata:2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011


  REFERENCE
Com Trade
Hotel Moskva
Industrija mesa Topola
Knjaz Miloš
Lasta
Nelt
Simpo
Šumarski fakultet Beograd
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Graditelj
Expert
Veterinarska stanica Novi Sad
Crveni Krst Beograd
Tigar Pirot
TSG
Dom zdravlja Trstenik
Zelenilo Kragujevac
Čistoća Kragujevac
Interšped Subotica
Vodovod i kanalizacija Kragujevac
Opštinska uprava Gornji Milanovac
Opštinska uprava Inđija
Gradska uprava Smederevo
SVE REFERENCE
profi sistem - designed by scalateam