Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Propis SoftJedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezana pravna akta, pravna mišljenja, modele ugovora i obrazaca, napomene naše redakcije, propisi alarm.

Sveobuhvatna baza propisa

- Pozitivni propisi, nevažeći propisi, prečišćen tekst propisa, istorijat propisa, veza članova propisa sa tekstovima sudske prakse i druge pogodnosti.

 

- Baza propisa - Kompletna baza propisa u kojoj se nalaze svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe

 

- Prečišćeni tekstovi + sadržaj propisa + naglašene izmene propisa

 

- Istorijske veze propisa - lista prethodnih verzija propisa

 

- Veza zakona sa pripadajućim podzakonskim aktima

 

- Direktna veza članova propisa sa tekstovima sudske prakse i službenim mišljenjima

 

- Veza ka modelima ugovora i obrascima koji se odnose na primenu datog propisa

 

- Upoređivanje propisa - paralelni prikaz dva propisa

 

- Kopiranje i štampanje kompletnog propisa ili određenog dela

Detaljnije
Propisi Alarm

- Automatsko alarmiranje o svim novinama i izmenama kojim su obuhvaćeni zakoni, podzakonski akti, pravna mišljenja, komentari propisa, sudska praksa, obrasci i modeli
bitni za Vaše poslovanje.


- Upozorenje na izmene i novine u zakonodavstvu kojima su obuhvaćeni svi propisi koji su vama od posebne važnosti,


- Mogućnost da se obeleže određeni zakoni i podzakonski akti ili kompletna oblast bitna za Vaše poslovanje,


Za sve izmene i novine kojima su obuhvaćeni obeleženi zakoni, njihovi podzakonski akti, nova sudska praksa, pravna mišljenja, komentari i izmene u obrascima i modelima, obaveštavamo Vas alarmom!

 

 

Detaljnije
Sudska praksa i službena mišljenja

Baza preko 25.000 primera kojima je obuhvaćena sudska praksa i službena mišljenja resornih ministarstava i nadležnih organa.


- Veza sa članom propisa na koji se odnosi sudska praksa i pravna mišljenja;


- Pretraživanje po ključnoj reči;


- Sudska praksa i pravna mišljenja su podeljena po oblastima sa pripadajućim podoblastima;


- Sortiranje po vrsti suda i datumu donošenja odluke;


- Svakodnevno se ubacuju nove sentence i pravna tumačenja;

Detaljnije
Modeli ugovora i obrasci

- Velika baza ponuđenih modela akata i obrazaca;


- Ponuđeni modeli iz svih oblasti: Ugovori u privredi, Radni odnosi, Parnični postupak, Krivični postupak, Izvršni postupak, Privredni subjekti...;


- Mogućnost preuzimanja dokumenta radi popunjavanja i prilagođavanja

 

Detaljnije
Pretraga - kako do željenog akta?

Jedna od najvažnijih prednosti programa “Propis soft” u odnosu na konkurenciju je jednostavno i brzo dolaženje do željenog teksta. Pretraga projektovana naprednim “In your eyes”  pristupom, čini jednostavnim. Intuitivna je i jednostavna za korišćenje.

Pretraga:


- po oblastima primene,


- po naslovu,


- po ključnoj reči unutar teksta,


- po broju i vrsti glasila,

 

- teritoriji primene,


- tipu propisa,


- statusu : važeći/nevažeći,


- period važenje propisa,


- vreme objavljivanja.

 

Detaljnije
Ažuriranje

Uvažavajući tehničke mogućnosti i potrebe svojih korisnika, Propis Soft  je u ponudi sa dva tehnička rešenja: Propis Soft online i Propis Soft v.6.

Propis Soft online je unapređeno izdanje Propis Soft-a koje pruža kompletan pristup sistemu preko interneta -  nema vaše obaveze ažuriranja, jer se kompletan paket nalazi na našem serveru. Svakim ulaskom u program pristupate uvek aktuelnoj bazi koja se ažurira više puta na dan. 

 

Propis Soft v.6- instalira se na Vašem računaru. Sve izmene u zakodavstvu, nova pravna tumačenja, kao i nove i izmenjene modele ugovora i obrazaca, preuzimaju se iz programa putem tastera Internet dopuna, a za one koji ne poseduju internet obezbeđeno je i mesečno dostavljanje CD-a sa svim izmenama koje su se desile u prethodnom mesecu.

Detaljnije
Korisnička baza

Obzirom na to da su Vam svakodnevno potrebni određeni zakoni, podzakonski akti, sudska praksa, službena mišljenja ili modeli pravnih akata, a da ne biste svaki put vršili pretragu za istim, omogućili smo Vam da ih na jednostavan način izdvojite u svoju ličnu bazu.

Detaljnije
Cenovnik

Cenovnik paketa Propis Soft u zavisnosti od odabranog broja licenci i tehnički uslovi neophodni za funkcionisanje programa.

Detaljnije
Video uputstva
Naslovna strana
Sudska praksa i službena mišljenja
Veza propisa sa pripadajućim aktima
Tekst sudske prakse i službenih mišljenja
profi sistem - designed by scalateam