Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

SPECIJALIZOVANO PRAVNO IZDANJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Propis Soft – Poslovni pravni pomoćnik

Vaš lični pomoćnik u primeni propisa

 

17 godina iskustva
usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima (primenjuje se od 1. oktobra 2018.)

 

    • Propis Soft - kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata (17 godina iskustva, saradnja sa oko 3.500 subjekata)
     
    • Poslovno pravni pomoćnik, direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u tumačenju i primeni propisa. Mi odgovaramo na Vaša pitanja.
     
      Poseban naglasak na:
        • Radne odnose u privredi
        • Obavezno socijalno osiguranje
        • Pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima i javnim sektorom
        • Javne nabavke - za uspešno učešće u postupcima javnih nabavki
        • Opšte savetodavne usluge iz ostalih oblasti (početak primene, obaveze usklađivanja i sl.)
            - Standardizacija
            - Zaštita (bezbednost i zdravlje) na radu
            - Ekologija, itd.

    • Usklađivanje rada i poslovanja sa izmenama Zakona o privrednim društvima
     
    • Detaljan komentar sa prikazom svih izmena Zakona
     
   • Dodatno prilagođavanje Propis Soft-a Vašim potrebama  – detaljno i u prvom planu primena propisa iz Vaše oblasti poslovanja

+

 

DETALJNI PRIKAZ SA KOMENTARIMA SVIH IZMENA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(primenjuje se od 1. oktobra 2018. god.)

 

Propis Soft - kompletna elektronska baza propisa

Programsko pravno izdanje sa kompletnom bazom propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca, stručnim komentarima i napomenama redakcije za olakšano praćenje i primenu propisa. 17 godina na tržištu.
Svi važeći propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe (preko 25.000 tekstova ) -  prečišćeni tekstovi sa naglašenim izmenama propisa, uz mogućnost pregleda sadržaja zakona i  istorije propisa – liste prethodnih verzija propisa.


Opcija Tumačenje i primena koja sa direktnim vezama za propise i članove propisa daje komentare i napomene, službena mišljenja, sudsku praksu, vezu ka modelima ugovora i obrazaca…
Do svakog dokumenta se može doći i jednostavnom pretragom uz mogućnost kopiranja i štampanja kompletnog teksta ili određenog dela teksta.

 

Mogućnost dodatnog prilogađavanja Vašim potrebama

Detaljno i u prvom planu su novine vezano za primenu propisa iz Vaše oblasti poslovanja u vidu obaveštenja i gotovih dokumenata. Program Vam može slati obaveštenja i sms-om i na e-mail.


+


Specijalizovani servisi za privredna društva

 

Poslovno pravni pomoćnik, direktna komunikacija sa stručnim pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u tumačenju i primeni propisa

 

Pored usaglašavanja sa aktuelnim izmenama Zakona o privrednim društvima, programski paket Propis Soft – Poslovno pravni pomoćnik Vam obezbeđuje i pravnu sigurnost u svakodnevnom poslovanju putem opcije za trenutnu komunikaciju sa stručnom redakcijom pravnika iz različitih oblasti.

Ova opcija Vam omogućava pravnu sigurnost u primeni propisa, uspostavljanjem trenutne komunikacije sa redakcijom Profi Sistem-a,   stručnim timom sastavljenim od pravnika sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava koji će Vam u saradnji sa našim stručnim saradnicima pomoći i dati odgovore na Vaša pitanja koja se tiču tumačenja i primene propisa.


Da vaše svakodnevno poslovanje bude zakonito i sigurno


U Vašem poslovanju neophodna je pravilna primena brojnih zakona i podzakonskih akata, ali i poznavanje stavova sudova i mišljenja ministarstava i drugih nadležnih organa, kao i izrada konkretnih akata – ugovora, rešenja, odluka kako biste obezbedili pravilno i sigurno poslovanje Vašeg preduzeća. Možemo Vam pomoći u ovim poslovima, imamo veliko višegodišnje iskustvo i pravne eksperte iz različitih oblasti.


Poslovno pravni pomoćnik, Vaš lični pomoćnik u primeni propisa

 

Usklađivanje rada i poslovanja sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018) počinje da se primenjuje 1. oktobra 2018. godine i donosi brojne izmene i neophodnost usklađivanja poslovanja privrednih društava i preduzetnika.


Upoznavanje sa ovim novinama, a time i usaglašavanje Vašeg rada omogućeno je putem programskog paketa „Propis Soft“ koji pored kompletne baze propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca, stručnih komentara i napomena redakcije, sadrži i komentare sa detaljnim prikazom svih novina koje donose izmene Zakona o privrednim društvima.

Komentari su dostupni u samom tekstu zakona i povezani upravo sa onim članovima zakona koji su izmenjeni. Za sva dodatna pitanja i pomoć u vezi sa primenom zakona i usklađivanjima,  koja je potrebno izvršiti kako bi zakonske obaveze bile ispunjene, možete se obratiti stručnoj redakciji koja će Vam biti na raspolaganju.

 

 

Kompletan komentar svih izmena
Autor Nikola Aleksić, komentar na preko 50 strana dobijate u štampanom obliku u vidu separata.

 

Cena kompletne godišnje pretplate iznosi 43.000 dinara.


Specijalni popust od 25% - ukupno samo 32.250 sa pdv-om.

Preuzmite narudžbenicu

 

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam