Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

PAKET STRUČNE LITERATURE ZA SPROVOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

Iako je prošlo samo mesec dana od  početka primene novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) , već su se pojavili i prvi problemi i nedoumice u samoj primeni novog ZUP-a.  Odnos novog ZUP-a sa zakonima koji propisuju posebne upravne postupke, primena novog ZUP-a do usklađivanja posebnih zakona sa njegovim odredbama, razlike između sadržaja akata upravnih organa u odnosu na sadržaj koji je propisivao prethodni zakon, postupanje po pravnim sredstvima, različita tumačenja najvažnijih odredaba su samo neke od nedoumica koje prate ovaj period.

 

 Kao jedinstveno rešenje za uspešno sprovođenje upravnog postupka predstavljamo Vam :

 

PAKET STRUČNE LITERATURE ZA SPROVOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

 

Paket obuhvata:

- Autorske komentare, objašnjenja i instrukcije za vođenje upravnih postupaka istaknutih stručnjaka iz oblasti upravnog prava

- Službena mišljenja i uputstva nadležnih organa

- Sudsku praksu Upravnog, Vrhovnog i Ustavnog suda iz upravne materije 

- Modele akata za primenu novog ZUP-a

- Odgovore na najčešća pitanja

 +

Obezbeđene KONSULTACIJE I POMOĆ U PRIMENI PROPISA od strane pravne redakcije Profi Sistem Com-a u saradnji sa stručnjacima iz oblasti upravnog prava

 +

SISTEM ZA OBAVEŠTAVANJE O IZMENAMA
Najsavremeniji način za individualno praćenje svih izmena i dopuna propisa, novoobjavljenih službenih mišljenja nadležnih organa, važnih odluka suda ili izmenama u modelima akata. Prilagodljivo potrebama svake službe - odeljenja posebno.

STRUČNI KOMENTARI, OBJAŠNJENJA, INSTRUKCIJE, ODGOVORI REDAKCIJE

 

Autorski komentari, objašnjenja i instrukcije za sprovođenje upravnog postupka istaknutih stručnjaka iz oblasti upravnog prava – autora novog ZUP-a, sudije Upravnog suda, profesora Pravnog fakulteta, članova ministarstva, istaknuti pravnici sa dugogodišnjim iskustvom.

Uzimajući u obzir različitu strukturu navedenih stručnjaka, ovim izdanjem je iz različitih aspekata dat prikaz novog upravnog postupka i time praktično dato kompletno uputstvo organima o pravilnom vođenju ovog postupka.

Odgovori naše pravne redakcije na vaša pitanja – predstavljaju izdvojene odgovore na najčešća pitanja, odnosno probleme koji se javljaju u praksi, te uvidom u iste možete videti koje probleme imaju drugi, i naravno, kako su uz našu pomoć rešili iste.
 

MODELI AKATA ZA PRIMENU NOVOG ZUP-a

 

Modelima je pokriven celokupan upravni postupak, a date su i smernice kada treba navesti, odnosno primeniti odredbe posebnih zakona. Na taj način omogućena je praktična primenjivost ovih modela u bilo kom posebnom upravnom postupku.

Pored modela za primenu novog ZUP-a, dobijate i kompletnu bazu od preko 1000 drugih modela iz svih ostalih oblasti prava – modele akata iz radnog prava, podneske iz parničnog, izvršnog i drugih postupka, ugovore i obrasce poreskih prijava, matične evidencije…

 

KONSULTACIJE I POMOĆ U PRIMENI PROPISA

 

Konsultacije i pomoć u primeni propisa predstavljaju pravu podršku upravnim organima u primeni propisa u svakodnevnom radu i podrazumevaju da od našeg pravnog tima, u saradnji sa stručnim saradnicima, dobijate:

- upućivanje i usmeravanje na “pravi” propis,
- ukazivanje na značajnu odluku suda ili zvanično mišljenje ministarstva ili drugog nadležnog organa,
- odgovore na vaša pitanja - najkasnije u roku od 24 časa od prijema pitanja,
- unapred pripremljene modele akata,
- obaveštavanje o novinama u zakonodavstvu.

 

SISTEM ZA OBAVEŠTAVANJE SVAKE SLUŽBE

 

Svaki zaposleni, služba ili odeljenje u lokalnoj samoupravi može prilagoditi program sopstvenim potrebama, odnosno odabrati one zakone koje najčešće primenjuje u svakodnevnom radu i da za njih dobija obaveštavanje o svakoj promeni.

Na taj način dobijate obaveštenja o odabranim zakonima, odnosno o:
- novoobjavljenim propisima ili njihovim izmenama i dopunama,
- važnim odlukama sudova ili službenim mišljenjima, uputstvima, objašnjenjima ministarstava i drugih nadležnih organa,
- modelima akata koje odmah možete primeniti u praksi,
- kao i napomene redakcije u vezi sa primenom propisa!

Obaveštenja dobijate na naslovnoj strani programa, putem SMS-a ili e-maila. 

 

Preuzmite narudžbenicu

 

Zakon o stečaju
Zatezna kamata u praksi
ZOSOV
Specijalizovano za advokaturu
Propis Soft
profi sistem - designed by scalateam