Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Autor komentara: Biljana Antić
dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja


Priredile:
Irena Drča i Jelena Petrović
Konsultanti u oblasti obrazovanja i radnih odnosa
urednice „Prosvetnog Pravnog Savetnika“


Izdavač:
Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 244

Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice,
mek povez sa prošivanjem

 

CENA 1.950 din.  sa uračunatim pdv-om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja!!!

 

Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagođavanja i usklađivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomoćnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakona i svih novina koje on donosi, pri čemu je stavljen poseban akcenat na najznačajnije izmene vezane za: status direktora/pomoćnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela...

Konkretno, komentarom su predstavljene:
I Osnovne odredbe (čl. 1.-16.)
II Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja (čl. 17.-29.)
III Razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (čl. 30.-55.)
IV Programi obrazovanja i vaspitanja i završni ispiti (čl. 56.-78.)
V Prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti učenika (čl. 79.-88.)
VI Ustanove, druge organizacije i organi ustanove (čl. 89-134.)
VII Zaposleni u ustanovi (čl. 135-168.)
VIII Nadzor (čl. 169-173.)
IX Evidencije u obrazovanju i vaspitanju (čl. 174-184.)
X Poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini (čl. 185.)
XI Finansiranje delatnosti ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (čl. 186.-190.)
XII Kaznene odredbe (čl. 191-196.)
XIII Prelazne i završne odredbe (čl. 197.-210.)

SADRŽAJ:

    • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 - tekst Zakona sa obeležnim brojevima stavova svakog člana radi lakšeg i praktičnijeg korišćenja.

    • Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – autor Biljana Antić

 

PREDRAČUN - NARUDŽBENICA

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam