Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Zakon o stečaju

sa
Pregledom najnovijih izmena i dopuna
iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

 Autori pregleda - komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju:

 

V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i

Sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić


 

Priredila:
Redakcija Profi Sistem Com

Izdavač:
Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 259
 
Format: 14,5 x 20,5 
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice,
mek povez sa prošivanjem

 

CENA 2.200 din. sa uračunatim pdv-om

 

 

 

 

PREDRAČUN - NARUDŽBENICA

 

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 i donosi brojne značajne novine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Najvažnije izmene
odnose se na razlučne i založne poverioce, mere obezbeđenja, reorganizaciju, procesne norme, ali se uvode i novi instituti i preciziraju pojedine odredbe radi efikasnije primene postojećih instituta, odnosno efikasnijeg sprovođenja stečajnog postupka i namirenja poverilaca.

Cilj ovog izdanja je upoznavanje sa novinama koje su donele navedene izmene i dopune i njihovim posledicama, kako kroz praktično rešenje njihovog prikaza u prečišćenom tekstu zakona i napomene u tekstu zakona kod članova koji su menjani, tako i putem Pregleda ovih izmena i dopuna, čiji su autori sudije Privrednog apelacionog suda.

SADRŽAJ:


    • Tekst Zakona o stečaju - prečišćeni tekst zaključno sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017. Radi lakšeg upoznavanja sa izmenama i dopunama, iste su prikazane na više načina:


      - U Sadržaju izmene i dopune su navedene u zagradi pored naziva delova sadržaja.

      - U prečišćenom tekstu Zakona o stečaju izmene i dopune prikazane su na dva načina:


a) podebljanim fontom i kurzivom („bold“ i „italic“) u prečišćenom tekstu zakona, ili

b) navođenjem brisanih reči i izraza kroz Napomene ispod članova (kada nije moguć prikaz pod a)).

    • Pregled izmena i dopuna Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) - Autori pregleda - komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju: V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda, sudija Jasminka Obućina i sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić


I Izmene koje se odnose na saglasnosti razlučnih i založnih poverilaca

II Razlučni i založni poverioci u postupku prodaje

III Izmene koje se odnose na prodaju imovine stečajnog dužnika

III-a Izmene i dopune u odnosu na prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica

IV Izmene u odnosu na mere obezbeđenja i moratorijum

IV-a Mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku pokrenutom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije

V Izmene koje se odnose na stečajne organe

VI Izmene koje se odnose na procesna rešenja

VII Ostale bitne izmene i dopune Zakona o stečaju

VIII Procenitelj

IX Reorganizacija

    • Registar pojmova - izrađen pažljivo i detaljno, radi lakšeg korišćenja ovog izdanja i uzimajući u obzir obimnost izmena i dopuna koje donosi ovaj zakon.

 

 

PREDRAČUN - NARUDŽBENICA

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam