Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Zakon o parničnom postupku

Broj strana: 240

Format: 14,5 x 20,5

Pismo: ćirilica

Povez: Plastificirane korice,
mek povez sa prošivanjem


Autori: dipl. pravnik Nikola Aleksić
             dipl. pravnik Nenad Jevtić

 

Prečišćeni tekst Zakona zaključno sa izmenama i dopunama
objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 55/2014,
komentarima izmena i dopuna i aktuelnom sudskom praksom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 55/2014 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine. Obzirom da se radi o najvećim, a ujedno i prvim izmenama i dopunama Zakona izvršenim „redovnim” putem kroz skupštinsku proceduru, to je jasan povod za ovo izdanje.

Novine koje donosi ovaj Zakon su značajne - počev od preciziranja i razrade načela vezanosti parničnog za presudu krivičnog suda, usklađivanja odredaba Zakona sa Ustavom u pogledu pravila da sud sudi u veću, preciziranja  odredaba o punomoćnicima, preko obaveze održavanja ročišta nakon odbacivanja tužbe i izmene odredaba o vanrednim pravnim lekovima, sve do prelaznih i završnih odredaba koje uređuju postupanje u započetim postupcima.


Cilj ovog izdanja je:


1. upoznavanje sa novinama koje su donele navedene izmene i dopune, kroz komentare onih članova Zakona koji su pretpeli ove izmene i dopune i praktično rešenje njihovog prikaza u prečišćenom tekstu Zakona,  i

2. ukazivanje na stavove sudova zauzetih u dosadašnjoj praksi, kroz sentence iz odluka, shvatanja i zaključke Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog i drugih sudova.


Sadržaj izdanja:


- Važeći (prečišćeni) tekst Zakona zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 55/2014. Radi lakšeg upoznavanja i prilagođavanja novinama u Zakonu, jasno su naznačene izmenjene odredbe kako u sadržaju ovog izdanja, tako i u prečišćenom tekstu Zakona.

- Komentari najnovijih izmena i dopuna. Cilj ovih komentara je ukazivanje na razlike u Zakonu pre i posle početka primene najnovijih izmena i dopuna zakona i njihove efekte, odnosno praktične posledice. Upravo iz razloga praktičnosti komentari se nalaze kod članova čije su odredbe menjane.

- Sudska praksa. Aktuelna sudska praksa koja obuhvata sentence iz odluka sudova, stavove i shvatanja Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, kao i Viših sudova.

Budite u toku sa aktuelnim promenama parnične procedure

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam