Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Propis Soft

Propisi Alarm

Očekuje se da, nakon početka primene novog Zakona o opštem upravnom postupku (novi ZUP), bude donet veći broj novih i usklađeni postojeći zakoni i podzakonski akti sa odredbama ovog zakona.

 

U vezi sa tim, novi ZUP propisuje obavezu upravnih organa da obaveštavaju stranke o svakoj promeni propisa koji utiču na započeti postupak.

 

PROPISI ALARM je opcija u programu koja Vam omogućava da tu obavezu uspešno ispunite i ne propustite ni jednu promenu propisa.

 

1. Jednostavno obeležite Zakone koje želite da pratite.

2. Svaka služba AUTOMATSKI DOBIJA OBAVEŠTENJA o odabranim zakonima, odnosno o:
- izmenama tih zakona, novim ili izmenjenim podzakonskim aktima,
- odlukama sudova ili mišljenjima ministarstava u vezi sa tim zakonima,
- modelima akata za primenu tih zakona u praksi,
- kao i napomene redakcije u vezi sa njihovom primenom!

 

Najefikasniji sistem da svaka služba, uprava ili odeljenje prati propise prema svojim potrebama.
PROPISI ALARM

 

Automatsko alarmiranje o svim novinama iz vaše oblasti poslovanja

Propisi Alarm je namenjen svima onima koji žele i imaju potrebu da posebno prate određene propise i budu blagovremeno obavešteni o njihovim izmenama i dopunama.

Svrha svega ovoga je da Vas program podseti alarmom na sva dešavanja kojima su obuhvaćeni vama interesantni zakoni, podzakonski akti, sudska praksa, službena  mišljenja i modeli ugovora i obrazaca, tako što će u zasebnim rubrikama stizati obaveštenja kako o svim izmenama odabranih propisa tako i o njihovim povezanim aktima a koji su bitni za njihovu primenu. Povezanim aktima su obuhvaćeni podzakonski akti, sudska praksa, službena mišljenja, modeli ugovora i obrazaca.

Postupak je jako jednostavan. Obeležite jedan ili više zakona koji su Vam posebno bitni. O svim izmenama i dopunama zakona, novim ili izmenjenim podzakonskim aktima, novom sudskom praksom, pravnim mišljenjima, novim ili izmenjenim obrascima i modelima koji se odnose na zakon koji ste odabrali da pratite bićete alarmirani tako što će se svi ovi tekstovi pojaviti u posebnoj rubrici PROPISI ALARM.

Po pojavljivanju svi naslovi su crvene boje koji nakon otvaranja i čitanja teksta menjaju boju u crno tako da uvek možete razlikovati one koje još uvek niste pregledali. Svi tekstovi ostaju na listi dok vi ne odlučite da ih uklonite. Uklanjanje iz rubrike Propisi alarm ne znači i uklanjanje iz baze programa. Sve ove tekstove možete klasičnom pretragom uvek pronaći u programu.

Najbolji način da budete pravovremeno obavešteni o svim pravnim izmenama u vašoj oblasti rada


 
U okviru jednog preduzeća, moguće je kupiti više licenci po povoljnijim uslovima, gde svako može posebno sebi izabrati drugačiji skup zakona o čijim izmenama i novinama želi da bude alarmiran.
Propisi alarm se isporučuje u okviru paketa Propis Soft koji Vam omogućava pristup kompletnom sistemu putem pristupne šifre sa bilo kog računara na kome postoji internet konekcija. Ovakav način ne zahteva nikakvu instalaciju niti Vašu obavezu ažuriranja jer pristupate uvek ažurnim podacima.

Sveobuhvatna baza propisa
Propisi Alarm
Sudska praksa i službena mišljenja
Modeli ugovora i obrasci
Pretraga - kako do željenog akta?
Ažuriranje
Korisnička baza
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam