Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Propis Soft

Sudska praksa i službena mišljenja

Baza sadrži preko 25.000 primera u kojima se nalazi sudska praksa, stavovi sudova, objašnjenja, tumačenja i službena mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa.

Pored klasičnog pregleda i čitanja teksta, oblast sudska praksa i službena mišljenja u programu ima i sledeće mogućnosti:

Veza ka propisu

Kroz otvoreni tekst u oblasti sudska praksa i službena mišljenja, omogućena je direktna veza sa propisom na koji se tekst odnosi. Time je omogućeno da jednostavnim biranjem opcije Veza ka propisu pred sobom dobijete kako tekst sudske prakse, tako i tekst propisa za lakše tumačenje.


Pretraživanje

Pretraga oblasti sudska praksa i službena mišljenja je omogućena po naslovu, u okviru određene oblasti, nadležnom organu ili datumu presude. Datum presude možete birati prema vremenskom intervalu za slučaj da nemate podatak o tačnom datumu. Pored ove, u otvorenom tekstu možete vršiti pretragu po ključnoj reči.


Podela po oblastima

Svi tekstovi modula sudska praksa i službena mišljenja podeljeni su po oblastima sa pripadajućim podoblastima. Sudska praksa i službena mišljenja su sortirana po datumu donošenja, počevši od najnovijih.


Redovno unošenje za nove sentence i pravna tumačenja

Naša redakcija vrši redovan unos aktuelnih tekstova sudske prakse i službenih mišljenja.


Omogućena štampa

Omogućena je štampa kako celog teksta, tako i selektovanog dela. Ukoliko se opredelite da odštampate samo deo teksta, prethodno morate selektovati željeni deo, pa odabrati štampu i u okviru nje opciju Selektovano. Svaki odštampani tekst iz programa u zaglavlju ima informaciju o naslovu teksta koji ste odštampali, a u podnožju strane izvor štampe tj. pun naziv našeg programa, odakle je tekst i preuzet.

Sveobuhvatna baza propisa
Propisi Alarm
Sudska praksa i službena mišljenja
Modeli ugovora i obrasci
Pretraga - kako do željenog akta?
Ažuriranje
Korisnička baza
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam