Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Propis Soft

Pretraga - kako do željenog akta?

Propisi se mogu pretraživati na više načina:

- po oblastima primene,
- po naslovu,
- po ključnoj reči unutar teksta,
- po broju, godini i vrsti glasila,
- teritoriji primene,
- tipu propisa,
- statusu,
- datumu ili periodu primene propisa,
- datumu ili periodu objavljivanja propisa.

Pretraživanje po oblastima, kao najgrublja pretraga, kako sami korisnici navode, koristi se u situacijama kad se ne zna tačno koji propisi su potrebni u datom trenutku.
Najčešće korišćena pretraga je kada se propisi pretražuju po naslovu, obzirom da je dovoljno ukucati ključnu reč (jednu ili više) i za par sekundi se  dobija spisak u kome se nalaze svi propisi koji u naslovu sadrže koren ključne reči. Time ne morate uvek voditi računa o padežu, a ukoliko rezultat koji ste dobili i dalje predstavlja dužu listu možete je suziti dodavanjem dodatnih reči.

Pretraga po naslovu podrazumeva pretragu bez obzira na redosled reči koje ste upisali u polju.

Pored pretrage po naslovu možete uključiti mogućnost pretrage po reči koja se nalazi u tekstu propisa, a ne mora biti sastavni deo njegovog naziva.

Objašnjenje: ukoliko odaberete opciju za pretragu po naslovu i tekstu, reč koju upišete u naznačenom polju osim što će tražiti u naslovu tražiće i u samom tekstu propisa. Tako da ako ste odabrali pomenutu opciju i ukucali reč “konvencija” za rezultat ćete primera radi između ostalih dobiti i Zakon o potvrđivanju Konvencije o privremenom uvozu ali isto tako i Zakon o radu u čijem tekstu se data reč spominje.

Pretraga po broju službenog glasnika je jednostavna. Ukuca se broj službenog glasnika i iz padajućeg menija odabere godina. Kao rezultat pretrage dobijamo sve propise koji su ili objavljeni ili menjani ili pak proglašeni nevažećim u datom broj glasnika.


Samostalno ili kao kombinaciju sa već pomenutim i objašnjenim kriterijumima pretrage možete koristiti i sledeće: tip propisa (zakoni, uredbe, pravilnici..), status (važeći/nevažeći), vrsta glasila, teritorija primene, objavljivanje i primena propisa po principu biranja tačnog datuma ili „od – do“ željenog datuma.


Pretraga sudske prakse i službenih mišljenja:

Po naslovu:
Pravila pretrage po naslovu ista su kao što je objašnjeno kod pretrage gde se pretražuju propisi i najčešće je korišćena pretraga.

Po tipu:
Obuhvatite pretragu samo u okviru službenih mišljenja ili samo u okviru sudske prakse ili pak ukoliko želite rezultate iz obe podele ostavite startnu postavu i pretražujte objedinjujući obe.

U okviru određene oblasti


Po nadležnom organu
Lista ponuđenih nadležnih organa je zavisna od tipa koji ste odabrali i može sadržati listu nadležnih sudova, resorna ministarstva...

Po datumu ili vremenskom periodu u kome je presuda donešena
Ukoliko imate tačnu informaciju kada je neka odluka donešena ili pak ukoliko niste sigurni, ali znate u kom vremenskom intervalu, onda ovaj kriterijum u mnogome može olakšati pretragu koju vršite.

Pretraga modela ugovora i obrazaca:

Po naslovu

U okviru određene oblasti

Po vrsti modela

Sveobuhvatna baza propisa
Propisi Alarm
Sudska praksa i službena mišljenja
Modeli ugovora i obrasci
Pretraga - kako do željenog akta?
Ažuriranje
Korisnička baza
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam