Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Propis Soft

Ažuriranje

Uvažavajući tehničke mogućnosti i potrebe svojih korisnika, Propis Soft ima u ponudi dva tehnička rešenja: Propis Soft online i Propis Soft v.6 (desktop verzija).

Propis Soft online
je unapređeno izdanje Propis Soft-a koje pruža kompletan pristup sistemu preko interneta uz pomoć pristupne šifre. Ovakav sistem ne zahteva instalaciju na Vašem računaru, nema komplikovane obuke i nema Vaše obaveze ažuriranja, jer se kompletan paket nalazi na našem serveru.

Svakim ulaskom u program pristupate uvek aktuelnoj bazi koja se ažurira više puta u toku dana.

Kod ovakvog sistema, nemate ograničenja u broju pročitanih/preuzetih podataka, niti zahteva neke dodatne uređaje. Takođe, može se pristupiti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Da ne bi uvek upisivali šifru, na računarima, gde najčešće koristite program, data je mogućnost da se zapamte podaci za logovanje, tako da kasnije možete ulaziti, kao i u svaki drugi program bez ponovnog ukucavanja šifre.


Propis Soft v.6 - instalacija programa se dobija na DVD disku. Kompletan sistem se instalira na Vašem računaru. Sve izmene u zakonodavstvu, nova pravna tumačenja kao i novi i izmenjeni modeli ugovora i obrazaca preuzimaju se iz programa putem tastera Internet dopuna, a za one koji ne poseduju internet obezbeđeno je i mesečno dostavljanje CD-a sa svim izmenama koje su se desile u prethodnom mesecu.

Podsećamo sve korisnike desktop verzije Propis Soft-a da svoju bazu možete dnevno ažurirati putem tastera Internet dopuna, kao i da možete besplatno preći na Online verziju.

Sveobuhvatna baza propisa
Propisi Alarm
Sudska praksa i službena mišljenja
Modeli ugovora i obrasci
Pretraga - kako do željenog akta?
Ažuriranje
Korisnička baza
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam