Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Propis Soft

Sveobuhvatna baza propisa

Kompletna baza propisa u kojoj se nalaze svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe,

U bazi se nalaze zakoni i podzakonski akti, kojih ima preko 17.000, što znači da su uključeni svi važeći propisi u Republici Srbiji bez obzira na period objavljivanja,

Takođe se nalaze i određeni zakoni i podzakonski akti još iz XIX veka,

Svi propisi prethodnih država,

Svi propisi: AP Vojvodine, odluke grada Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Sremske Mitrovice ...

Veliki broj nevažećih propisa, kao i oni zakoni čije se odredbe i danas primenjuju, počev od perioda Kneževine Srbije, preko Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, pa do danas (primer: Srpski građanski zakonik iz 1844.godine);

Ažuriranje se vrši dnevno, od strane naše redakcije, a pored prethodno navedenog, prate se i zakoni čiji se predlozi nalaze u skupštinskoj proceduri.


Prečišćeni tekstovi, sadržaj propisa, naglašene izmene propisa


Zakoni i podzakonski akti se otvaraju tako da je tekst prikazan u prečišćenom obliku, odnosno sa integrisanim izmenama. Na početku samog teksta date su informacije kada je objavljen propis, ko ga je doneo i navedeni su brojevi za svaki službeni glasnik u kojem je propis menjan. Počevši od prvog u kome je objavljen, zajedno sa svim ostalim brojevima u kojima su objavljivane izmene propisa. Na kraju teksta su prikazani tekstovi propisa o izmenama i dopunama.


Sadržaj propisa

Odabirom opcije sadržaj propisa, otvoriće se stablo sa datim poglavljima koje zakon sadrži. Klikom na određeno poglavlje za taj zakon, vrši se direktno pozicioniranje unutar teksta.


Istorija propisa – lista prethodnih verzija propisa 

Program pruža mogućnost pregleda svih prethodnih verzija datog propisa. Pregled ovih tekstova omogućen je na dva načina:

- Klikom na linkovane brojeve glasila koji se nalaze na početku prečišćenog teksta propisa, otvoriće se verzija sa svim izmenama zaključno sa biranim brojem glasila ili

- Odabirom opcije Istorija propisa u radnom panelu iznad prečišćenog teksta, nakon koje dobijate listu svih verzija prikazanih po broju i godini glasila.

Zakoni i povezana akta


Podzakonski akti, sudska praksa, službena mišljenja, modeli ugovora i obrazaca kao i napomene naše redakcije direktno su povezani sa zakonom na koji se odnose. Pregled ovih tekstova omogućen je kroz članove samog teksta za određeni zakon, ali isto tako su svi ti tekstovi sumirani na jednoj listi uz tipsku podelu koju možete pogledati putem opcije Povezana akta, a koja se nalazi u radnom panelu prečišćenog teksta propisa.

Odabirom ove opcije program daje listu na kojoj se nalaze svi podzakonski akti koji su doneti za odabrani zakon. Ovom opcijom su obuhvaćeni svi zakoni koji se nalaze u bazi.

Veza zakona sa pripadajućim podzakonskim aktima


Odabirom ove opcije iz radnog panela, za određeni prečišćeni tekst zakona, dobićete listu na kojoj se nalaze svi podzakonski akti koji su doneti za odabrani propis.

Prečišćeni tekst zakona sadrži specifično označene članove na koje možete kliknuti i dobiti pojedinačne liste onih podzakonskih akata koji se konkretno odnose samo na birani član.

Direktna veza članova propisa sa tekstovima sudske prakse i službenim mišljenjima
     
Odlična pomoć za primenu propisa je direktno vezana sudska praksa i službena mišljenja za dati član.

Klikom na specifično označen član propisa, dobićete spisak svih tekstova sudske prakse i  službenih mišljenja koja se odnose na taj član.

Pored pregleda po članovima, sve ove tekstove možete pogledati sumirane na jednom mestu, i to putem opcije Povezani akti i odabirom kategorije Sudska praksa i službena mišljenja.
Veza ka modelima ugovora i obrazaca koji se odnose na primenu datog propisa

Način na koji su podzakonski akti, sudska praksa i službena mišljenja povezani, važi i za modele ugovora i obrazaca.

Modeli ugovora i obrazaca su dostupni kako putem linkovanih članova u samom tekstu propisa, tako i kroz sumiranu listu na nivou celog teksta, putem opcije Povezani akti, a birajući kategoriju Modeli ugovora i obrazaca, koja se nalazi u radnom panelu otvorenog teksta propisa.


Upoređivanje propisa – paralelni prikaz dva propisa

Radni panel, koji se nalazi iznad svakog otvorenog teksta propisa, pruža niz mogućnosti.

Tako, putem opcije Uporedi sa drugim propisom, možete jednostavnom pretragom po naslovu, lako odabrati propis sa kojim želite da uporedite trenutno otvoreni tekst propisa.

Prvootovoreni tekst će se naći na levoj polovini ekrana, a drugootvoreni na desnoj. U okviru svakog je omogućena pretraga u samom tekstu.


Kopiranje i štampanje kompletnog propisa ili određenog delaBilo da su u pitanju propisi, sudska praksa, službena mišljenja ili modeli ugovora i obrazaca, omogućena je štampa kako celog teksta, tako i selektovanog dela.

Ukoliko se opredelite da odštampate samo deo teksta, prethodno morate selektovati željeni deo, pa odabrati štampu i u okviru nje opciju Selektovano.

Svaki odštampani tekst iz programa, u zaglavlju ima informaciju o naslovu teksta koji ste odštampali, a u podnožju strane izvor štampe tj. pun naziv našeg programa, odakle je tekst i preuzet.
 

Sveobuhvatna baza propisa
Propisi Alarm
Sudska praksa i službena mišljenja
Modeli ugovora i obrasci
Pretraga - kako do željenog akta?
Ažuriranje
Korisnička baza
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam