Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Budžetski sistem

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 107/2016 objavljeno je više propisa koji se, neposredno ili posredno, tiču funkcionisanja budžetskog sisitema Republike Srbije, a koji se  primenjuju od 1. januara 2017. god:


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava;
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.


Takođe, objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god.
Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam