Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Prijavljivanje zaraznih bolesti

profi sistem - news

Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja („Sl. glasnik RS“, br. 44/2017) primenjuje se od 17. maja 2017. god.
Ovim pravilnikom određuju se zdravstvene ustanove i određeni državni organi kojima se prijavljuju zarazne bolesti, odnosno  smrti od zarazne bolesti i prijavljivanje drugih slučajeva koji, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016),  podležu obaveznom prijavljivanju, propisuju se rokovi, način i obrasci za njihovo prijavljivanje. Danom stupanja na snagu  ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih  Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih  bolesti („Sl. glasnik RS”, br. 98/05 i 107/05 – ispravka).

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam