Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Kreditna podrška poljoprivrednim gazdinstvima

profi sistem - news

Novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) koji se primenjuje od 20. maja 2017. god.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku, kroz subvencionisanje dela kamate na kredit,  kao vrste podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:
1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu
ovim pravilnikom;
2) razvoj ratarstva, voćarstva,  vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
4) nabavku hrane za životinje;
5) investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS”, br. 30/2014, 87/2014 i 25/2016).

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam