Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Propisivanje i izdavanje i veterinarskih lekova

profi sistem - news

Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) primenjuje se od 27. maja 2017. god.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac i sadržina recepta za veterinarske lekove, kao i način izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova koji se upotrebljavaju u veterini („Sl. list SRJ”, broj 20/1994).

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam