Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Maksimalni broj zaposlenih u javnom sektoru

profi sistem - news

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) primenjuje se od  1. jula 2017. god.
Ovom odlukom određuje se maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi,  sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2017. godinu u skladu sa  Zakonom o načinu  određivanja maksimalnog broja zaposlenih  u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 68/2015 i 81/2016 – US).

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam