Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Iznosi republičkih administrativnih taksi

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 61/2017 objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 –  spravka, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005 – dr. zakon,  42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 – dr. zakon, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015 i 50/2016), koji se  usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih  cena, koji je objavio Republički  zavod za statistiku, za period od 1. maja 2016. godine  do 30. aprila 2017. godine.
Ovi usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi primenjuju se od  1. jula 2017. god.
Nove iznose iz tarife republičkih administrativnih možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam