Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Obrazovanje

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 sa primenom od 7. oktobra 2017. god. objavljeni su:
-    Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. „72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – US).
-    Zakon o visokom obrazovanju sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/15 и 87/16).

U istom „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 iako se primenjuju retroaktivno od 1. septembra 2017. god. objavljeni su:
-    Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova,
-    Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa,
-    Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa,
-    Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova,
-    Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam