Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Elektronski dokumenti i identifikacija

profi sistem - news

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017) primenjuje se od 27. oktobra 2017. god.
Ovim zakonom uređuju se elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004) i Zakon o elektronskom dokumentu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009).

 

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam