Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Iznosi novčane socijalne pomoći

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2017 objavljeno je Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koji se primenjuju počev od utvrđivanja prava za oktobar 2017. god.
Novčana socijalna pomoć utvrđena je u sledećim iznosima:
1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 8.201,00 dinar;
2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 4.101,00 dinar;
3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 2.460,00 dinara.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam