Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Budžetski sistem, javni prihodi i rashodi, izmene poreskih propisa

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeni su:
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji se primenjuje od 18. decembra 2017. god.,
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu koji se primenjuje od 1. januara 2018. god.,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost koji se primenjuje od 1. januara 2018. god.,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji se primenjuje od 1. januara 2018. god.,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji se primenjuje od 1. januara 2018. god.,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuje od 1. januara 2018. god.

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam