Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Zaposleni u javnom sektoru

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeni su:
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.
Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.
Zakon o zaposlenima u javnim službama koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam