Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Penzionerske kartice

profi sistem - news

Pravilnik o Penzionerskoj kartici („Sl. glasnik RS“, br. 11/2018) primenjuje se od 17. februara 2018. god.
Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pravo na Penzionersku karticu Fonda ostvaruju korisnici penzija, korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidna deca – korisnici privremene naknade.
Penzionerska kartica se izdaje bez naknade, koristi se za dokazivanje statusa korisnika  prava i važi samo uz lični identifikacioni dokument.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam