Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Mreža javnih predškolskih i školskih ustanova

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2018 sa primenom od 27. marta 2018. god. objavljeni su:

- Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola sa čijim početkom primene prestaje da važi Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola („Sl.glasnik RS”, broj 80/2010);

- Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih srednjih škola.

Tekstove navedenih uredbi možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam