Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Plata po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovama zdravstvene zaštite

profi sistem - news

Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 21/2018) primenjuje se od 27. marta 2018. god.

Ovim izmenama utvrđena su merila za deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite a koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam