Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Izmene zakona koji se odnose na rad policije, bezbednost i sl. pitanja

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 24/2018 objavljeni su:

    • Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. septembra 2018. god;
    • Zakon o azilu i privremenoj zaštiti  koji se primenjuje od 4. juna 2018. god;
    • Zakon o graničnoj kontroli koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god;
    • Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god;
    • Zakon o nacionalnom DNK registru koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god;
    • Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god;
    • Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god;
    • Zakon o izmenama Zakona o javnom redu i miru koji se primenjuje od 3. aprila 2018. god.

Kako su u pitanju značajne novine,  o izmenama, rokovima za usklađivanje, obavezama koje treba ispuniti i sličnim pitanjima, detaljnije se možete upoznati u tekstovima koji će biti objavljeni na Pravnom portalu u rubrikama Komentari i Aktuelno.

Tekstove navedenih zakona možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam