Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Saobraćaj U Republici Srbiji

profi sistem - news

U „Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 objavljeni su:
-    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se primenjuje od 1. juna 2018. god;
-    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju koji se primenjuje od 8. juna 2018. god;
-    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji se primenjuje od 8. juna 2018. god;
-    Zakon o putevima koji se primenjuje od 8. juna 2018. god;
   Zakon o železnici koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.
-    Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju koji se primenjuje od 8. juna 2018. god. 
-    Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.
-    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.
Tekst navedenih zakona, koje novine donose i koje propise ukidaju možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam